ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ျပည္သူသုိ႔မိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးျခင္းအခမ္းအနား ဒုတိယေန႔

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ျပည္သူသုိ႔မိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးျခင္းအခမ္းအနား ဒုတိယေန႔

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ျပည္သူသုိ႔မိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးျခင္းအခမ္းအနားကုိ ဒုတိယေန႔အျဖစ္ (၂၄-၃-၂၀၁၉)တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံ၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ ရန္ကုန္ႏုိင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္းမွ volunteer မဇာဇာေအာင္က ေဆာင္ရြက္၍၊ ရန္ကုန္ႏုိင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္းဥကၠ႒ ဦးျမတ္သူက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဤမိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးပြဲ၌ Moderator အျဖစ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ၿဖိဳး(Director of MID)က ေဆာင္ရြက္၍ မဲဆႏၵနယ္(၃)မွဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ဦးခင္လႈိင္၊ ဦးလပ္သင္းႏွင့္ ဦးေအာင္ခန္႔တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔အေတြးအျမင္မ်ားကုိ ျပည္သူသုိ႔တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အခမ္းအနား(၂)ရက္တာက်င္းပရာတြင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈကိုThe Asia Foundation ကကူညီပ႔ံပုိးေပးခဲ့ပါသည္။ ဤမိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ရန္ ကူညီေပးခဲ့ၾကေသာ ပန္းရဲ႕လမ္းေတးဂီတအဖြဲ႔၊ volunteer မ်ား၊ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ပရိတ္သတ္အေပါင္းတုိ႔ကုိလည္း ရန္ကုန္ႏုိင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္းႏွင့္ New Myanmar Foundationတုိ႔က ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါေၾကာင္း။ပုိက္ဆံအကုန္ခံၿပီး Facebookတြင္ေၾကာ္ျငာေပးသည့္အျပင္ ပြဲသုိ႔လူကုိယ္တုိင္လာေရာက္၍ အကူအညီေပးခ်င္ေၾကာင္းေျပာၾကားေပးပါေသာ မင္းသမီးသႏၱာလိႈင္ကုိလည္းေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *