ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္မည့္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အေတြးအျမင္မ်ားအား ျပည္သူသုိ႔ မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္မည့္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အေတြးအျမင္မ်ားအား ျပည္သူသုိ႔ မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္မည့္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အေတြးအျမင္မ်ားအား ျပည္သူသုိ႔ မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနားကုိ (၂၃-၃-၂၀၁၉) တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံ၌ ရန္ကုန္ႏုိင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္းႏွင့္ New Myanmar Foundation တုိ႔ပူးေပါင္း၍ စီစဥ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ရန္ကုန္ႏုိင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္း ဥကၠ႒ ဦးျမတ္သူက အဖြင့္အမွာစကားနွင့္ ျပဳလုပ္ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။ ဤမိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဆလုိင္းအိုက္ဇက္ခင္က (Moderator)အျဖစ္ေဆာင္ရြက္၍ ဦးဝင္းခ်ိဳ(မဲဆႏၵနယ္-၃)၊ ဦးျမင့္ၾကည္(မဲဆႏၵနယ္-၃)၊ ဦးမ်ိဳးျမင့္(မဲဆႏၵနယ္-၄)ႏွင့္ ဦးလွမ်ိဳးျမင့္(မဲဆႏၵနယ္-၄) တုိ႔သည္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ဤပြဲျဖစ္ေျမာက္ရန္ ေငြေၾကးအရပံ႔ပုိးေပးေသာ The Asia Foundationကုိ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္္ ပန္းရဲ႕လမ္းေတးဂီတအဖြဲ႔၊volunteersမ်ား၊တက္ေရာက္အားေပးခဲ့ေသာ ပရိတ္သတ္အေပါင္းတုိ႔ကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *